Mозайка

ГОРДОСТ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ (Българи в Канада)
ГОРДОСТ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

Автор: Anna Tzvetkova - Montreal, Canada
Категория: Кратки случки от Монреал


Случката ми разказа моя позната. Вървели с група приятели. Разговаряли оживено. На тротоара седял просяк- инвалид. В шапката пред него имало монети. Извън шапката лежал един лъскав цент. Моята позната, като подредена домакиня, несъзнателно се навела, взела монетата и я хвърлила в шапката. Групата продължила движението си, но се задържала пред червения светофар. В тоя миг приятелите чули забързани стъпки след тях. Обърнали се. Просякът тичайки, ги застигнал. Дръпнал моята позната и й пъхнал един цент в ръката. “Gardez-le!”( Дръж си го!) И бързо се върнал при шапката си.


Copyright © 2008 BIZIMI Center. Home | Mission | Link to Us | Submit / Update advertisement