Подкатегории

  Обяви за стоки

  Обяви за услуги

 Другите сайтове

  Реклами Google

  
  
  
  

Сирма Дакева LL.B, D.D.N

Всички нотариални услуги и юридически съвети

нотариални услуги

Бъдете господар на собствените си решения!
Не оставяйте друг да Ви избира нотариус!
Покупко продажба на недвижим имот
Рефинансиране с ипотека на собственост
Сключване на граждански брак
Завещания и наследства
Декларация за пътуване с деца
Заверка на пълномощни и покани

Tel:514-985-2411  Fax:514-985-2599 email:infonotaire@gmail.com
Офис адрес: 4270 boul.St-Laurent, #200, Montreal, QC, H2W 1Z3

blank

Милена Димитрова

Сертифициран преводач

Milena Dimitrova - translator from bulgarian language

Член на ордена на преводачите в Québec
Член на CTTIC (Canadian Translators, Terminologists and Interpreters Council)

  • Превод на документи и текстове от български и руски на английски;
  • Превод на документи и текстове от френски, английски на български и руски;
  • Сертифициране на преводи направени от агенции в България, Русия или не сертифициран преводач.

Office: (450) 466-9961 Cell: (514) 562-5929 Fax: (450) 466-8624
еmail: omilenche@aol.com Aдрес: Montreal, Quebec

blank
Кирилица-дати Събота, 24 фев 2018
Монреал Weather (2°C)
Weather облачно
Форуми
Фотоалбуми
 
BIZIMI.com               Copyright © 2008 BIZIMI Center. Home | Mission | Link to Us | Submit / Update advertisement