prev next
Фото-репортажи от България

Пролетта ни изненада

Три дни след Първа Пролет в България.
В Котелския Балкан.
По пътя между Шехово и Мокренската урва.
След 24℃ само преди ден.
Изненади на мартенското време.

Дрянът, джанките и дребните цветчета доста посърнаха.
23 март 2020г Източна Стара планина