ЕмигрантиВсички автори
Бъдещето на английския в Квебек
Бъдещето на английския в Квебек

Автор: От интернет
Категория: Квебек, имигрантиКанада е световно известна като двуезична страна. Официално се говорят и използват на държавно ниво английски и френски езици. Обаче, френско-говорящата провинция Квебек е на път да сложи кръст на канадското двуезичие и да направи Квебек – строго и стриктно само френско-езичен. Новата министър председателка, предлага Закон 14, който по същество внася 155 предложения за изменение на стария Закон 101 от 1977г, уреждащ въпроса за защита на френския език в провинцията.

Сред новите предложения са:

Забрана на канадските английско-говорящи военни, живеещи в Квебек, да записват децата си в английски училища.

Работодателите да обосновават необходимостта на работното място да се говори друг език освен френския, а френско-езичните работници да могат да съдят работодателя си, ако трябва да говорят друг език, а не френски.

И друго предложение тревожи англофоните в провинцията. Общините с по-малко от 50 на сто англоезични жители ще загубят двуезичния си статут. А това пък навежда на въпроса - дали медицинското обслужване ще бъде еднакво достъпно за всички.


Има ли основание за такива драконовски мерки за защита на френския език в провинцията? Много от критиците на това предложение, отричат такова основание. Например, английският училищен борд твърди, че 75% от децата посещаващи английски училища са перфектно билингуал. Повече от 32 000 са подписали петиция срещу "патологичната атака на греха да се говори английски език". Критици оценяват законопроекта като радикално намаляване на свободите и качеството на живот на нефренско говорящите жители в Квебек, като в същото време коментират, че този факт изглежда без значение за управляващото правителство, може би дори е въпрос на удовлетвореност. Правозащитни деятели и организации призовават: „Всички квебекари са равни и заслужават същата подкрепа, защита и насърчаване от страна на правителството си без оглед на езика или етнически произход”. Либералната партия, която е в опозиция, не подкрепя законопроекта.

Няма одобрителен коментар под новината за планирания закон. Преобладават предложенията за реципрочни мерки в останалата част на Канада. Други изказват мнение, че когато една партия няма какво да предложи като политики на хората, отвлича вниманието им със стари „расистки трикове”. Много от коментарийте се съмняват в менталното здраве на примиер-министърката. А други поставят въпроса, защо толкова омраза към англичаните, и съответния отговор ни препраща към историята – защото французите не са успели да запазят Канада. Много читатели коментират, че квебекарите несъстоятелно се смятат за нещо по-специално и изразходват много енергия за това да са, а в същност не са. Преобладава мнението, че с този проектозакон се пречи на Квебек, излишно се нагнетява напрежението и се дава за пример New Brunswick, където двата езика са в пълна хармония и разбирателство и няма никаква опасност единият език да замести, обезличи или навреди по какъвто и да е начин на другия.


Preview Large Images
Copyright © 2008 BIZIMI Center. Home | Mission | Link to Us | Submit / Update advertisement