СподеленоВсички автори
Обет (Българи в Канада)
Обет

Автор: Geo


Ще бъда стрък.
Ще бъда полъх.
Камина жарка в дом студен.
Ще бъда връх.
Ще бъда облак,
даряващ дъжд през летен ден.

Ще чакам миг.
Ще чакам дълго.
Ще чакам хиляди лета.
Ще съм войник.
Пророк излъган.
Просяк, забравен в нищета.

Ще ставам изгрев.
После – залез.
Ще плувам с жълтата луна.
Ще бъда Грев1 ,
Нерон2 и Хадес3
за неизвършена вина!

Ще търся теб.
И твоите устни.
И топлата ти, нежна длан.
Ще дам обет:
в покой и устрем
олтар да бъда в твоя храм!

Ще бъда страж.
Ще бъда Цербер4 .
И Крез5 ще бъда в любовта.
Ще съм мираж.
"Стрелец" 6 от Вебер.
Сълза, пролята в радостта...

1place de Grève – площад на публичните екзекуции в средновековен Париж
2Нерон – римски император, прославил се с жестокостта си
3Хадес – бог на царството на мъртвите в древногръцката митология
4Цербер – триглаво куче, пазач на подземното царство на сенките в древногръцката митология
5Крез – един от най-богатите царе в древността
6операта "Вълшебният стрелец" на Карл Мария фон Вебер

(Снимки от езеро Онтарио)Preview Large Images
Copyright © 2008 BIZIMI Center. Home | Mission | Link to Us | Submit / Update advertisement