Споделено

В категорията:

За автора:


Станислав L.M. има бакалаварска степен по "Mениджмънт и психология" от McGill-Montreal. Обича да комуникира с хората, да ги разбира и да им помага. Влекат го чуждите езици, пътуването, музиката, литературата и природата. Работи като Human Resource, бизнес аналист и маркетинг.


Всички автори
Помощ! (Българи в Канада)
Помощ!

Автор: Станислав L.M. - превод от Шел Силверщайн


Вървях през гората и какво ли видях,
Еднорог с рог заклещен в дървото съзрях,
Плачеше "Помощ, спасете ме, има ли някой?"
Извиках му "Идвам!", а той извика ми
"Чакай!
Ще има ли болка? Колко ще продължи?
Рогчето да не се издраска, счупи или изкриви?
Колко силно ще дърпаш? И да плащам ли трябва?
Сега ли ще действаш, или може във сряда?
Имаш ли опит? Инструменти специални?
А рого-спасителска диплома официална?
Ще дължа ли услуга? И ако да, то каква?
Обещаваш ли да пазиш и дървото сега?
Очи да затварям ли? Да седя, да стоя ли?
Застраховка подготви ли? А ръцете изми ли?
И като ме освободиш - ще последва ли нещо?
Ще гарантираш ли, че няма пак да се заклещя?
Кажи кога? И къде?
И защо? Как, кажи?"
---
Предполагам, че все още там си седи.

1 фев 2018
Снимки - "диви" жители на канадските градове


Бял лебед

Канадски гъски

Заек на улицата

Сива катерица

Preview Large Images
Copyright © 2008 BIZIMI Center. Home | Mission | Link to Us | Submit / Update advertisement