Предложения на Мариана МиховаВъзползвайте се от моя успешен опит. Продавам ефективно на най-добрата цена и само за 1% комисионна. При покупка, услугите ми са безплатни + 1100$ за нотариалната такса


Листинг
MARIANA MIHOVA Courtier Immobilier L'EXPERT IMMOBILIER P.M. INC. mmihova@live.com
cell: (514)652-5060