Покупката на недвижим имот от А до ЯНа 4 март (неделя) от 10.30 до 12 ч. бихте могли да се срещнете с:

- Мариана Михова - агент недвижими имоти,
- Евгени Михов - инспектор на сгради,
- Гергана Христова – нотариус

и да зададете всички въпроси, свързани с покупка или продажба на недвижим имот.

Cесията е безплатна. Ще се проведе в офиса на Гергана Христова
(6000 Ch-de-la-Côte-des-Neiges # 190, Montréal, H3S 1Z8).

Молим да заявите участие на тел. 514 652-5060

Мариана Михова - ЛИСТИНГ
MARIANA MIHOVA
Courtier Immobilier
L'EXPERT IMMOBILIER P.M. INC.
mmihova@live.com

cell: (514)652-5060